Danubiana – Meulensteen Art Museum

Múzeum umenia sa nachádza v nádhernej lokalite na dunajskom polostrove vyčnievajúcom do priehrady Gabčíkovo. Hlavná myšlienka vybudovania múzea spočívala v propagácii moderného slovenského umenia a hlavne mladých umelcov. Múzeum Danubiana si za svoje prestížne výstavy získalo uznanie verejnosti a odborníkov.