Teniska akademija sunball

Sunball je najveća međunarodna škola tenisa u turizmu s podružnicama u 12 zemalja. Međunarodno priznata škola tenisa Sunball nudi opsežnu
i profesionalnu uslugu tenisa:

pojedinačni i grupni tečajevi za sve razine vještina i dobne skupine
posebni tečajevi za djecu i tinejdžere
tjedni turniri za gosti (pojedinačni, dvostruki/mješoviti i dječji turniri)
probne lekcije
najam reketa Wilson
prodaja materijala Wilson
usluga popravka reketa i mreže