Uživanje u Falkensteiner
Hotels & Residences

Falkensteiner Hotels and Residences gastronomija uključuje visoke standarde kvalitete korištenih sastojaka, kao i kreaciju visokokvalitetnih jela te stavlja jasan fokus na regionalnost. Naša sezonska slow food kuhinja kombinira dva ključna pristupa: korištenje najboljih lokalnih sastojaka u kombinaciji sa sofisticiranim međunarodnim utjecajima kako bi se biološka i kulturološka raznolikost prezentirala na tanjurima naših gostiju. Ovdje se stapaju tradicija i inovacija kako bi se kreirala jedinstvena gastronomska iskustva.

Pozivamo vas na holističko putovanje koje ugađa svim vašim osjetilima. Vidite, čujte, okusite, pomirišite i osjetite - krenite na inspirativan odmor uz garanciju dobrog osjećaja. Zadovoljstvo ima mnogo aspekata!

Hoteli i Residences