Platano di Curinga

Starost Platana di Curinge u Kalabriji procijenjena je na 1000 godina. Deblo stabla potpuno je šuplje.

Komu je namijenjeno?
Obitelji

Dolazak
Automobil, pješice