NARODNI MUZEJ U BEOGRADU

Narodni muzej u Beogradu je muzej kompleksnog tipa posvećen zaštiti, interpretaciji i promicanju slojevitog, multikulturalnog naslijeđa središnjeg Balkana i Europe – kulture od prapovijesti do danas – kroz arheološku, numizmatičku i umjetničku građu. Muzej prikuplja, čuva i štiti na temelju načela preventivne zaštite, interpretira povijesne i suvremene kulture, nacionalni identitet te služi kao izvor znanja i aktivno središte učenja u zajednici i okruženju.

Nova stalna postava muzeja obuhvaća veliki kronološki raspon od dalekog paleolitika do umjetnosti 20.stoljeća. Organiziran na tri razine reprezentativne građevine, izložba se prostire na 5000 m2 izložbenog prostora. Predstavljajući cjelokupan Fundus Narodnog muzeja, pažljivo odabrani eksponati kao i postava u cjelini, svjedoče o izuzetnim arhaeloškim istraživanjima pod vodstvom stručnjaka Narodnog muzeja o oblicima predstavljanja srpskih vladara kroz umjetnine, darivateljima i kolekcionarima slikovito i kronološki, a istodobno nelianearno i pravocrtno, vodit će posjetitelje od prapovijesti do suvremene umjetnosti. Muzej je namijenjen parovima, prijateljima, obiteljim, većim i mnajim grupama. Nedjeljom je ulaz slobodan. Muzej je zatvoren ponedjeljkom.