Najbolja cijena

Sve prednosti
 1. Rezervirajte smještaj putem jednog od sljedećih službenih Falkensteiner kanala rezervacije (naša Falkensteiner početna stranica, službena Falkensteiner služba za korisnike ili izravno u hotelu Falkensteiner).
 2. Ako unutar 24 sata nakon svoje rezervacije pronađete kvalificiranu nižu cijenu za isti smještaj i mi potvrdimo vaš zahtjev, odmah ćemo prilagoditi cijenu. Ako je niža cijena javno dostupna, dodat ćemo Spirit Club popust (do 10 %) na tu cijenu (ne vrijedi za zatvorene cijene potrošačke skupine koje su dostupne u našim Spirit Club Specials).

FALKENSTEINER KANALI REZERVACIJE

Potvrđena rezervacija izvršava se putem jednog od sljedećih službenih Falkensteiner kanala rezervacije:

 • Falkensteiner početne stranice
 • svake službene Falkensteiner službe za korisnike
 • izravno u hotelu Falkensteiner
 

Kvalificirana niža cijena je niža cijena koju ste pronašli na jednom od kanala rezervacije trećih pružatelja usluga prije rezervacije ili u roku od 24 sata od vaše rezervacije. Preduvjet za to je da je cijena/paket rezervirana putem službenog Falkensteiner kanala rezervacije izvršena pod istim uvjetima kao i kod trećih strana te da smještaj prije rezervacije mora biti svima dostupan i moguć za rezervaciju.

Jamstvo najbolje cijene nije valjano ako je zahtjev podnesen za drukčiji tip smještaja, drugi hotel, različite uključene usluge (plan(ove) obroka, dodatne vrijednosti, itd.), drugo razdoblje, različito trajanje boravka, različit broj odraslih osoba i/ili djece ili druga ograničenja, pravila ili uvjete za rezervaciju.

Sljedeće cijene isključene su iz jamstva najbolje cijene:
 • naknade u drugim valutama, a ne u eurima
 • ugovorene cijene za skupine i poduzeća
 • cijene dobivene aukcijama ili sličnim postupcima
 • cijene konferencija ili seminara
 • posebne promotivne ponude koje nakon rezervacije omogućuju dodatan popust (tj. promotivni kodovi koji se nakon registracije dostavljaju putem e-letaka)
 • kuponi ili druge reklamne akcije
 • Samo za članove: cijene iz programa vjernosti
 • cijene koje se dodjeljuju partnerima ili njihovim suradnicima
 • posebne ponude - cijene koje nisu javne
 • cijene odobrene za rezervacije zaposlenika FMTG-a
 • pogrešne cijene, zabunom postavljene cijene ili tehničke poteškoće na internetskoj stranici tijekom vaše rezervacije
 • Molimo dostavite potpuni Falkensteiner reklamacijski obrazac unutar 24 sata nakon vaše potvrđene rezervacije. Ime na reklamacijskom obrascu mora odgovarati imenu na potvrđenoj rezervaciji svakog smještaja. Za svaku potvrđenu rezervaciju moguće je predati samo jedan zahtjev. Radnim danom unutar 24 sata nakon primitka vašeg zahtjeva primit ćete potvrdnu e-poruku ili telefonski poziv da bismo potvrdili primitak vašeg zahtjeva. Zahtjevi predani vikendom bit će potvrđeni unutar 24 sata od ponedjeljka od 8:00 sati. 
 • Uzmite u obzir naše radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 8:00 do 17:00 sati.
 • Zahtjevi će unutar 48 sati nakon primitka biti potvrđeni ili odbijeni i to samo ako je rezervacija izvršena prije više od 4 dana prije dolaska i razlika u cijeni iznosi najmanje 2 eura.
 • Za provjeru valjanosti mora biti dostupna ista ponuda za rezervaciju s kvalificiranom nižom cijenom u lokalnoj valuti hotela. Usporedba cijena odvija se nakon odbitka poreza, napojnica, naknada za usluge ili ostalih naknada te isključuje promjene deviznog tečaja.
 • Potvrđeni zahtjevi obračunat će se s nižom cijenom. Ako je niža cijena javno dostupna, nakon registracije, kada klijent još nije naš član, dodat ćemo Spirit Club popust (do 10 %) na tu cijenu (ne vrijedi za zatvorene cijene potrošačke skupine koje su dostupne u našem Spirit Club Specials).
 • Slanjem nove potvrde u e-poruci počinje vrijediti promjena cijene smještaja.
 • Hotel Falkensteiner ne preuzima odgovornost za usluge trećih osoba, otkazivanja ili ostale e-obavijesti koje su vezane za rezervaciju.
 • Može doći do odbijanja zahtjeva ako razlika između cijene smještaja rezervirane putem službenog Falkensteiner kanala i kvalificirane niže cijene iznosi manje od 2 eura. Zahtjev može postati nevažeći ako dođe do mijenjanja rezervacije nakon što je zahtjev predan i odobren.
 • Ako je zahtjev predan za izravnu rezervaciju izvršen unutar 48 sati nakon rezervacije i hotel Falkensteiner ga je odbio, gost ima mogućnost besplatno otkazati rezervaciju.