Chopinův Festival

Komorní a symfonický festival 

Proslulý Chopinův festival s komorní a symfonickou hudbou s pestrým doprovodným programem. Každý druhý ročník se koná mezinárodní klavírní soutěž.

How are you moving around?

Map Placeholder

*By loading the map you accept Google's privacy policy